Tasmi’ Al-Qur’an Bil Ghoib oleh Ananda Hamka Ibrahim

Tasmi’ Al-Qur’an Bil Ghoib

oleh Ananda Hamka Ibrahim

InsyaAlaah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Shafar 1443 H / 25 September 2021 M

ba’da Shubuh hingga Selesai. Mohon do’a dan dukungan untuk kelancaran Tasmi’ Ananda Hamka Ibrahim.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *