Tasmi’ Al-Qur’an Bil Ghoib oleh Ananda Reza Rahmad

Tasmi’ Al-Qur’an Bil Ghoib

oleh Ananda Reza Rahmad

InsyaAlaah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Shafar 1443 H / 18 September 2021 M

ba’da Shubuh hingga Selesai. Mohon do’a dan dukungan untuk kelancaran Tasmi’ Ananda Reza Rahmad.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *